Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Nyheter

Anmäl dig till utbildningen Ett säkert bad, Himlabadet 8-9 oktober

2014-09-19Svenska Livräddningssällskapet har tagit fram en utbildning, Ett säkert bad, som följer Konsumentverkets vägledning och ger de som arbetar i eller med badanläggningar den kunskap de behöver för att kunna följa vägledningen i alla delar.

Barns simkunnighet – partierna duckar sitt ansvar

2014-09-12Svenska Livräddningssällskapet menar att ökad simkunnighet bland barn skulle minska antalet olyckor och har i ett öppet brev till riksdagspartierna frågat vad de är beredda att göra för att simkunnighetskravet i läroplanen ska uppfyllas. Oppositionen anser att nyckeln till bättre resultat ligger i att öka resurserna till skolan, de får visst medhåll av regeringspartierna, men de flesta av dem menar att det är en fråga för kommunerna och somliga anser att det är upp till familjen huruvida barnen kan simma.

Inbjudan till Höglandsbojen, Nordisk lagkapp, den 4 oktober

2014-09-10Lutra Lutra Eksjö bjuder in till Nordisklagkapp med internationell gren och ungdomsklass den 4 oktober

Sammanställning av omkomna genom drunkning under augusti 2014

2014-09-02Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 20 personer omkom genom drunkning under augusti i år jämfört med 21 personer under augusti 2013. Totalt har 110 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 103 under samma period 2013.

Prenumerera på SLS nyheter

RSS
Fler nyheter