Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vad står i skolans läroplan?

Svenska Livräddningssällskapet har alltid haft ett nära och bra samarbete med skolorna och även varit med och påverkat hur läroplanen har utformats för att tillgodose behovet av att simundervisningen är en del av elevernas utbildningen.

Simning i läroplanen

Efter hårt arbete lyckades Svenska Livräddningssällskapet 1994 få in simning under kapitlet Idrott och Hälsa i läroplanen. Kravet för eleverna i årskurs 5 var att då de skulle kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Avsaknaden av en tydlig simkunnighetsdefinition gjorde att många skolor hade olika tolkningar på ”att kunna simma” vilket framgick tydligt av den tillsynsundersökning som skolverket, efter påtryckningar från Svenska Livräddningssällskapet, gjorde 2003/2004.

Tydlig definition på simkunnighet

Sedan simning kom in i läroplanen har Svenska Livräddningssällskapet arbetat för att få tydligare krav gällande simkunnighet och teoretiska kunskaper i vattensäkerhet. Efter uppvaktning av Skolverket och Utbildningsdepartementet kom så äntligen en förändring. Utbildningsminister Jan Björklund lämnade våren 2007 in ett förslag till ny lydelse i läroplanen som senare beslutades av regeringen. Den läroplan har sedan utvecklats, till den skrivelse som finns idag

Kunskapskrav i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap, under olika årstider.

Se Svenska Livräddningssällskapets förslag till kunskap under Metodstegen.

Simkunnighetskravet gjorde entré i läroplanen 2007

Den skrivelsen som gällde från september 2007 lyder:

– Att alla elever senast i slutet av det femte skolåret skall ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg och hantera nödsituationer vid vatten, ha grundläggande kunskaper om bad-, båt- och isvett.

– Att alla elever senast i slutet av det nionde skolåret skall kunna hantera nödsituationer i och vid vatten, ha kunskaper i livräddande första hjälp.

Självklart välkomnade Svenska Livräddningssällskapet denna skrivning och vi kände oss väldigt stolta när Jan Björklund sa.

– Utan Svenska Livräddningssällskapets enträgna och långvariga arbete så hade aldrig förtydligandet i läroplanen kommit till stånd.

Äntligen hade Svenska Livräddningssällskapet efter mer än femton år lyckats få med vattensäkerheten i läroplanen på ett bra och tydligt sätt.

Från 2011 gäller en ny läroplan, där en del skrivelser är ändrade.

Centralt innehåll i läroplanen från 2011/2012

I Centralt innehåll i åk 1-3 ingår
• Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

I Centralt innehåll i åk 4-6 ingår
• Simning i mag- och ryggläge.
• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap

I Centralt innehåll i åk 7-9 ingår
• Olika simsätt i mag- och ryggläge
• Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.