Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Metodstegen

Barns vistelse i vatten kan te sig på olika sätt. Det som är generellt är när barn väl lärt sig vistas tryggt i vattnet känner de en frihetskänsla. Alla kan utan konkurrens få känna samma härliga känsla.

För att nå simkunnighet kan skolan följa en metodsteg som bygger på att nå de mål som skolverket satt i årskurs sex i ämnet idrott och hälsa

För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Livsfarliga lägen, medvetandekontroll, larma, stabilt sidoläge, andning och pulskontroll är alla grundläggande moment som kan vara livräddande och som barn kan lära sig. Metodstegen bygger i denna del på HLR-rådets kunskapsstege för skol-HLR. Detta material finns att beställa på www.hlr.nu .

Viktigt är också att eleverna lär sig hantera nödsituationer i och vid vatten.

Här kommer Svenska Livräddningssällskapets bad-, båt- och isvett till hjälp.

Skolorna kan även ta hjälp av materialet ”Barnens livräddningsskola” (BLS) som delas ut gratis till kommunerna av Svenska livräddningssällskapet, Sjösäkerhetsrådet/ Transportstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och SweBoat.

Metodstegen bygger även vidare upp till årskurs nio för att Ni med dessa mål uppfyllda ger varje elev en god vattenvana, god uppfattning om säkert beteende i och vid vatten och på is samt goda möjligheter att kunna livräddande första hjälp.

Med den värdegrund som skolan ska förmedla är det positivt att motivera och skapa attityder att hjälpa andra.

Var och en av eleverna kan få ett häfte där de kan kryssa i vilka moment de gått igenom.

Metodsteg mot mål att uppnå

Grundförberedelse - Nivå 0

 • Dyk under en rockring e.dyl.
 • Titta under vattnet
 • Hoppa i från kanten/bryggan – grunt vatten
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Glidövningar
 • Flytövningar
 • Insikt om grunderna i bröst resp. ryggsim
 • Livsfarligt läge – hur undviker man det i en nödsituation
 • Förlängda armen
 • Badvett

Nivå 1

 • Falla framåt få huvudet under vattnet och ta sig tillbaka till kanten utan flythjälpmedel i för provtagaren djupt vatten.
 • Flytövningar
 • Glidövningar
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Hoppa i från kanten/bryggan – grunt vatten
 • Simma 10 m bröstsim och 5 m ryggsim
 • Repetition livsfarligt läge och vanliga olyckor som kan drabba barn
 • Medvetandekontroll
 • Ropa på hjälp
 • Skapa öppen luftväg
 • Båtvett och flytväst

Nivå 2

 • Falla i på djupt vatten utan flythjälpmedel få huvudet under, vända runt och flyta på rygg.
 • 25 m bröst 10 m rygg
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Hoppa i från kanten/bryggan – grunt vatten
 • Flyt och glidövningar
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp och öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Larma 112
 • Repetition bad- och båtvett
 • Kasta Hansalina och/eller livboj till kompis och dra in denna

Nivå 3

 • Dykövningar
 • 50 m bröst 25 m rygg
 • Öva plocka upp föremål - djupt vatten
 • Öva vatten trampa
 • Flyta med kläder och flytväst
 • Bogsera med livboj 10 m – jämnstor kompis
 • Isvett och issäkerhet
 • Hansalina – ute på is
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, stabilt sidoläge och larma 112
 • Andningskontroll

Nivå 4

 • Plocka upp föremål – 1 m  djupt vatten från kanten
 • Dykövning
 • 100 m bröst 25 rygg
 • Vattentrampa 2 min
 • Flyta med kläder och flytväst 2 min
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge och larma 112
 • Mun-till-mun-andning på ett barn som inte andas själv

Niva 5, bronsbojen

 • Dyka/falla i och därefter direkt simma:
 • 150 m bröst 50 m rygg i en följd.
 • Livboj 25m utsim, 25m bogsering med jämnstor kamrat
 • Bad, båt och isvett
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112 och mun-till-mun-andning
 • Luftvägsstopp

Nivå 6

 • 200 m bröst 50 m rygg
 • Isflak och isdubbar
 • Hansalina
 • Flyta med kläder och flytväst 2 min
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112 och luftvägsstopp
 • Bröstkompressioner

Nivå 7

 • 250 m bröstsim 100 m rygg
 • Flyta 2 min
 • Vattentrampa 2 min
 • Djupdykning, djup 1 m från vattenytan
 • Isvak o isvett
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112, bröstkompressioner och luftvägsstopp
 • Mun- till mun andning på vuxen

Nivå 8

 • 500 m bröstsim 200 m rygg
 • Flyta 4 min
 • Vattentrampa 4 min
 • Djupdykning, djup 2 m 2 gånger från vattenytan och två gånger från kanten
 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge, larma 112, mun-till-mun-andning, bröstkompressioner och luftvägsstopp
 • HLR
 • Luftvägsstopp på medvetslös person

Nivå 9

 • 1000 m bröstsim
 • 500 m ryggsim
 • Hopp i från svikt, brygga, startpall eller båt med kläder och flytväst flyt 5 min fosterställning
 • 7 minuter vatten tramp
 • 2 livbojskast minst 5 meter.
 • Livräddning: Hoppa från kant eller brygga med livboj och därefter 25 simning med livboj. Följt av upptagning av livräddningsdocka eller sänke från 1.80 m djup följt av 25 m bogsering av kamrat i livboj. Upptagning av person på bassängkant, brygga eller kant. Skapa fria luftvägar, visa mun till mun andning och lägg personen i stabilt sidoläge. Larma. OBS! Allt i en följd utan vila. Dykmomentet kan alltså bestå av många försök.
 • HLR (Hjärt och lungräddning) filmbaserad utbildning med hjärtstartare AED.
 • Teori: Bad-, båt- och isvettsregler
 • Första hjälpen, genomgång av förbandslåda
 • Enklare frågor i Första hjälpen.
 • Praktiska moment såsom nack- dykskada, sårskada, halkolycka, högläge och tryckförband