Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Lag om flytväst skulle rädda liv

Vad tycker du? Tyck gärna till om artikeln på vår Facebooksida!

Under de senaste tio åren har i snitt 35 personer per år omkommit i fritidsbåtolyckor. Endast fyra av dessa personer bar flytväst och beräkningar från Svenska Livräddningssällskapet och Transportstyrelsen visar att minst 17 av de omkomna hade överlevt om de burit flytväst eller flythjälpmedel. Det är dags att användning av flytväst till sjöss blir lika självklart som användning av bilbälte i bil.

Svenska Livräddningssällskapets beräkningar visar alltså att ökat flytvästanvändande till sjöss, när man vistas ombord och utomhus på båten, skulle rädda minst 17 liv per år. Flytvästar skulle minska antalet drunkningsolyckor markant, samtidigt som de inte begränsar rörelsefriheten hos båttrafikanter. Tiden är inne för en lagstiftning.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) publicerade tidigare i veckan en studie av drunkningsolyckor de senaste 15 åren. Totalt är det närmare 4000 drunkningstillbud som studerats och resultatet visar bland annat att drunkning fortsatt är den vanligaste dödsolyckan bland små barn. MSB slår i sina slutsatser fast vikten av att överväga lagstiftning om flytvästanvändande i fritidsbåt.

Det hela är ganska enkelt. Det handlar om att ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor. När man är ute och njuter på havet eller sjön, finns det faktorer man inte har kontroll över. Väder och vind, sin egen reaktionsförmåga och andra oförutsägbarheter kan leda till att man faller över bord. Många uppfattar sig själva som simkunniga, och visst, att vara simkunnig och därmed kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, är en avgörande färdighet för att kunna rädda sig själv och andra ur en nödsituation. Men det är aldrig en garanti för att klara sig när olyckan är framme.

Fall överbord sker ofta plötsligt och det är lätt hänt att man slår i något i fallet, vilket i bästa fall leder till yrsel och förvirring och i värsta fall avsvimning. När det sistnämnda inträffar är räddningsvästen din absolut bästa vän. Den omedelbara köldchocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder också till häftig andhämtning. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning.

Vi har sedan flera årtionden tillbaka tillhandahållit flytvästar till allmänheten runt om i landet genom våra flytvästdepåer, som sköts av kommuner, räddningstjänster och turistbyråer. I dag finns över 260 depåer där man vid behov gratis, eller mot en symbolisk avgift, kan låna en eller flera flytvästar. Utbudet av flytvästar är gott.

Men trots tillgång till flytvästar är flytvästanvändandet i Sverige generellt lågt, det varierar också mellan åldersgrupper och kön: vissa målgrupper sköter sig bättre än andra. Båtobservationer från Transportstyrelsen visar att barn är de mest frekventa flytvästanvändarna, medan hundar kommer tvåa, följt av kvinnor och till sist män. Enligt vår egen undersökning, genomförd under 2012 på 1501 vuxna personer boendes i Sverige, anser sex av tio att det borde vara lag på flytväst för vuxna och 85 procent att det borde vara lag på flytväst för barn.

Om människor i Sverige i regel började bära flytväst till sjöss, vilket vi bedömer att en lagstiftning skulle medföra, uppskattar vi att minst 17 liv skulle räddas varje år. Det är dags att vi moderniserar vårt tankesätt. Tänk bara på de liknande diskussionerna som fördes om bilbältesanvändande och den lag som sedan infördes, för framsätet 1975 och för baksätet 1986.

Det är dags att användning av flytväst till sjöss blir lika självklart som användning av bilbälte i bil.

KARIN BRAND

generalsekreterare, Svenska Livräddningssällskapet

GÖRAN BERTILSSON

ordförande i säkerhetsrådet, Svenska Livräddningssällskapet