Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sotenäs kommun är Sveriges första vattensäkra kommun

En vattensäker kommun

 

 

 

 

 

 

I lördags besökte Anders Wernesten, vattensäkerhetsexpert på Svenska Livräddningssällskapet, Oktobermässan för att tilldela Sotenäs kommun certifieringen ”En vattensäker kommun”. En certifiering som Svenska Livräddningssällskapet startade 2008 och nu alltså resulterat i den första certifierade vattensäkra kommunen i Sverige.

Certifieringen En vattensäker kommun finns till för att göra kommuner i Sverige tryggare och säkrare. Åtgärderna är enkla; som att ha bra information till allmänheten på kommunens hemsida, en tydlig plan för simkunnighet och adekvat utbildning på personal i simhallar. Genom förebyggande arbete kan kommunen både förhindra vattenolyckor, samt öka vattensäkerheten och tryggheten för alla som vistas i kommunen. En handlingsplan ska upprättas.

Äntligen har vi en certifierad vattensäker kommun! Vi har jobbat hårt med våra kriterier i många år nu och även om det finns många kommuner som är nära att uppfylla kriterierna, så är alltså Sotenäs den första kommunen som tar hela steget ut, säger Anders Wernesten

Arbetet handlar om drunkningsförebyggande arbete, och en person som bor i en Vattensäker kommun, kan känna sig trygg i det faktum att kommunen arbetar seriöst och dokumenterat med vattensäkerhet. Processen för att bli certifierad, bygger på sex kriterier som Svenska Livräddningssällskapet har satt upp. Kriterierna bygger på Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Nu hoppas vi många kommuner hänger på Sotenäs fina arbete. Vi har gjort ett grovt överslag, att över hälften av Sveriges kommuner har goda förutsättningar för en certifiering. Nu gäller det bara att fler sätter sig ned och tar tag i frågan! säger Anders Wernesten.

Mer info, ring Anders Wernesten 070-5929507