Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vill du jobba som livräddare i Ängelholm?

Är du social, fysisk stark, älskar havet och har en brinnande längtan att hjälpa andra?  Då är en sommar som Livräddare på Ängelholms stränder något för dig! 

Ängelholms kommun är kust- och badstad, och turister och invånare beger sig till Ängelholm från Sveriges alla håll för att få njuta av de stränder som gör staden så speciell som ort. För att kunna hålla flaggan uppe som en kommun som värnar om sitt rykte som en trygg badstad som värnar om sina badgäster, initierades under 2006 ett projekt för att höja säkerheten på stränderna. Projektet innebär fyra bevakade torn längs stränderna, bemannade med Livräddare.

Livräddarens uppdrag

Ditt uppdrag som Livräddare innebär att du vid ett nödläge ska kunna agera och hjälpa en nödställd, att bistå med hjälp vid lättare skador hos badgästerna och larma vid behov. Du ska kunna förflytta dig snabbt mellan tornen med utrustning, vilket ställer höga grav på grundläggande fysik.

Som Livräddare har du Svenska Livräddningssällskapets Poollivräddarutbildning samt Havslitvräddarutbildning. Har du inte dessa vid rekryteringstillfället så erbjuds du att gå utbildningarna under vår och sommar.

Var bevakar man?

Bevakning sker på fyra ställen i Skälderviken och i Vejbystrand.

När bevakar man?

Arbetssäsongen 2013 är perioden 23 juni - 10 augusti.

15 juni är det ett obligatoriskt uppstartsmöte med samtliga livräddare

16-17 juni är det ett obligatoriskt repetitionstillfälle för de Livräddare som tidigare arbetat som bevakare i Ängelholm


Kvalifikationer 

  • Du måste vid säsongens start fyllt 18 år
  • Du ska vid säsongens start ha Svenska Livräddningssällskapets poolivräddarutbildning samt havslivräddarutbildning (steg 1 och steg 2). Se rubrik Utbildning för mer information
  • Erfarenhet från liknande yrken och andra aktiviteter kommer att anses meriterande.
  • Ledarskapsförmåga, initiativförmåga och social kompetens är egenskaper som kommer att bedömas.

Ansökan

Ansökan görs digitalt genom att klicka på länken här senast 31 december.

Rekryteringsförfarandet pågår i viss mån löpande under ansökningsperioden.

Ansökningar som görs på annat sätt än genom länken kommer att behandlas i mån av behov.

Rekryteringsprocess 

Rekryteringen görs utifrån en samlad bedömning av fyra delar:

 Rekryteringen görs utifrån en samlad bedömning av följande delar:

  1. Tidigare erfarenheter av likartade yrken och andra erfarenheter (görs utifrån ansökan)
  2. Fystester (simning och strandlöpning)
  3. Sjukvårdsbana (för att bedöma grundläggande bemötande och social kompetens)
  4. Intervjuer 

Fystester och sjukvårdsbana genomförs under en heldag under två dagar i januari, 18 januari samt 19 januari. När du fått besked om att du gått vidare efter bedömning av ansökan, så bekräftar du vilket av dessa datum du önskar medverka. Testerna genomförs i Halmstad.

Rekrytering sker under januari månad.

Livräddare eller strandvakt?

Projektet har alltsedan starten benämnt de bevakande som Strandvakter. Från och med 2011-2012 så krävs Livräddarutbildning för att bevaka, vilket medför att det nu sker en övergång från att vara Strandvakter till att vara Livräddare.

Utbildning

De som går igenom rekryteringen ska vid säsongens start ha SLS:s utbildning Poollivräddare och Havslivräddare (Se http://www.tylosand.net/ för information om exakta datum utbildningarna)

Har du inte redan utbildningarna så förbinder du dig genom din anställning att genomföra de utbildningstillfällen som anordnas under vår/sommar. Genom att gå igenom rekryteringsprocessen så erbjuds du att gå dessa kostnadsfritt. 

Poollivräddarutbildning  
Går under påskhelgen

Havslivräddarutbildning         
Går under juli månad

Lön
Lönerna följer kommunens riktlinjer för lönesättning