Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Grattis Simborgarmärket 80 år!

Text: TT

Simborgarmärket 80 år

Thore Skogman sjöng på 60-talet om det i Simborgarvalsen. Sedan dess har flera miljoner svenskar simmat 200 meter för att kvittera ut det lilla märket med tre kronor på. Det handlar om Simborgarmärket som nu fyller 80 år.

Allting började med en rad tidningsnotiser om drunkning. David Jonason, eller ”Mr Jones” som han kallade sig, var sportchef på Dagens Nyheter och tröttnade på de nedslående notiserna. ”En duktig simmare ska inte kunna drunkna”, tänkte han och kontaktade Svenska simförbundet. I ett möte den 14 maj 1934 beslutades därför att ett nytt pris, ”simmedborgarmärket”, skulle instiftas.

Namnet ansågs dock för klumpigt och skulle vara svårt att få in i tidningen. Ordet ”borgar” kunde också uppfattas fel av kommunister och socialdemokrater, men den saken lovade Mr Jones att ordna med.

– Det har blivit ett propagandamärke utan like för simkunnigheten och betytt oerhört mycket, säger Anders Wernesten, vattensäkerhetsexpert vid Svenska Livräddningssällskapet.

Två kronor

Vid premiären skulle herrar simma 200 meter och damer 150. Åldersgränsen sattes till 16 år och ingen fick enligt en artikel i DN dyka på huvudet i vattnet ”för att visa sin eventuella skicklighet framför andra”.

Första sommaren såldes 19.000 midnattsblå märken för priset två kronor styck och under decennier har sedan märket levt vidare med få förändringar.

Färgerna ändras sedan 1960-talet varje år, årtalsmarkeringen har återkommit och för såväl kvinnor som män är sedan länge distansen den klassiska - 200 meter.

– Egentligen är det inte själva sträckan utan tiden, 10-12 minuter, det tar att simma 200 meter. Det är den tid som man tänkt sig att man ska kunna hålla sig flytande innan du kan räddas, säger Anders Wernesten.

Störst intresse var det kring märket under 60- och 70-talen. 1967 sjöng Thore Skogman Simborgarvalsen, Hans Alfredson, Tage Danielsson och en ung Gösta Ekman visade stolt upp märket på bild och totalt såldes 500.000 per år.´

Fått kultstatus

Under åren har det lilla märket fått kultstatus och när Killinggänget gjorde humorserien Percy tårar fick Robert Gustafsson spela en mycket speciell man som besöker badhuset för att ta märket.

– Det är ju ”märkenas märke” och en tradition för många. Det är ett bevis för något man åstadkommit och det finns en känsla av stolthet samtidigt som det är något man samlar. Det finns de som tagit det i mer än 60 år, säger Anders Wernesten.

I år räknar Livräddningssällskapet med att ungefär 70.000 märken kommer att säljas, framför allt under sommaren. Tanken är också att uppmärksamma jubileet senare i år.

– Jag träffade en person som invandrat till Sverige och gärna ville ta ”Sverigemärket” som han kallade det, berättar Anders Wernesten.

– För honom var det här märket något väldigt svenskt.