Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Hundra procent av lärare lär ut bröstsim

I morse släppte Skolverket rapporten ”Simkunnighet i årskurs 6”, som visar att 100 procent av de tillfrågade lärarna lär ut bröstsim. Rapporten visar också på ett tydligt samband mellan tidig simundervisning och hög simkunnighet. Enkäten, som ligger till grund för rapporten, utformades i samarbete med bland annat Svenska Livräddningssällskapet.

"Det är väldigt tråkigt att 4 500 sjätteklassare inte kan simma, men det är samtidigt en tydlig förbättring sen senaste mätningen 2010. Jag blir också jätteglad när jag läser att alla lärare lär ut bröstsim, det är verkligen ett kvitto på att vårt arbete att nå ut med vår tolkning av läroplanen har gett resultat! Det ger lärarna rätt verktyg för att förbättra simkunnigheten hos skoleleverna", säger Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig på Svenska Livräddningssällskapet

Enligt Skolverkets rapport lär 100 procent av lärarna ut bröstsim samt 89 procent lär ut livräddningsryggsim medan 2 av 10 lär ut crawl och ryggcrawl.

Under hösten 2011 gjordes skolans läroplan för årskurs 6 om och området simkunnighet och livräddning, som inkluderas i ämnet idrott och hälsa, fick en ny skrivelse.

”För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 6 ska eleven kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom ska eleven kunna Badvett och säkerhet vid vatten vintertid samt kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.”

Ända sedan dess har Svenska Livräddningssällskapet arbetat med att hjälpa lärarna att tolka läroplanen och hur man på bästa sätt lär eleverna att simma och i januari 2014 publicerade vi en tolkning tillgänglig för alla lärare. Tolkningen innehåller bland annat rekommendationer om simsätt och vad livräddning innebär. Vi har också under de senaste två åren genomfört föreläsningar och informationsträffar för lärare och idrottslärare, där vi tryckt på vikten av simsätt, livräddning och säkerhet.

Rapporten visar att de skolor som börjar med simundervisningen tidigt, har högre simkunnighet i årskurs 6. I fler än hälften av de skolenheter där samtliga elever nådde kunskapskraven i årskurs 6 hade eleverna börjat få simundervisning i förskoleklass eller i årskurs 1.

"Vilket kvitto på att tidig vattenvana och tidig simundervisning ger resultat! Skolorna borde börja tidigare med simundervisningen – redan i årskurs 1, och borde också tidigarelägga simkunnighetskravet i läroplanen. Det skulle höja simkunnigheten", säger Mona Lisa Wernesten.

Att tidigarelägga simkunnighetskravet i skolan är också något som har starkt stöd hos svenska folket. I april 2014 genomförde Svenska Livräddningssällskapet en undersökning* tillsammans med Novus, som visar att 9 av 10 svenskar, anser att barn ska vara simkunniga när de börjar årskurs 1.

För frågor och intervjuer, kontakta Mona Lisa Wernesten, telefon 076-941 14 63 mejl monalisa@sls.a.se

*Undersökningen omfattade 4 674 intervjuer och var ett riksrepresentativt urval från Novus Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Urvalet är slumpmässigt över den svenska allmänheten 18-79 år