Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Inbjudan till Svenska Livräddningssällskapets årsmöte 9 maj 2015

Svenska Livräddningssällskapet, och Jönköpings regionförbund av Svenska Livräddningssällskapet har det stora nöjet att bjuda in till
årsmöte 2015 för Svenska Livräddningssällskapets riksorganisation.

Tid: 9 maj 2015
Plats: Jönköping, Scandic Hotell, Elmia

Värd för mötet är Jönköpings Regionförbund av Svenska Livräddningssällskapet. Årsmötesförhandlingarna och inkvartering kommer att hållas på Scandic Hotell, Elmia i Jönköping.

Eventuella motioner ska enligt Svenska Livräddningssällskapets stadgar, skriftligen ha inkommit till styrelsen senast den 1 april 2015 och kommer att sändas ut till samtliga regionförbund i god tid innan årsmötet.

Svenska Livräddningssällskapets gäster

Riksorganisationen betalar resan på billigaste färdsätt samt logi för:

– En representant från varje regionförbund
– En representant från varje ansluten lokalförening
– Hedersledamöter
– Styrelseledamöter
– Revisorer
– Ordförande i SLS råd samt projektansvariga för SLS centrala projekt
– Valberedningen
– Centrala kansliet

Gäster enligt ovan, anmäler sig via Svenska Livräddningssällskapets intranät (Iinside). Klicka här för att komma vidare till Inside (inloggning krävs) senast den 22 mars 2015

Saknar du inloggningsuppgifter till intranätet kontaktar du olov.hallberg@sls.a.se

Övriga ombud och medlemmar

För ombud och medlemmar, som inte är Svenska Livräddningssällskapets gäster vid årsmötet, gäller att deltagarna själva (eller deras regionförbund) svarar för kostnaderna för resor till och från Jönköping samt logi.

Då anmäler du dig med namn till info@sls.a.se eller så kontaktar du ditt regionförbund. Kontaktuppgifter hittar du här.

Inbjudan som pdf

Här kan du ladda ner hela inbjudan som en PDF

Välkommen!