Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Många isolyckor 2016

Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 115 personer omkommit i drunkningsolyckor under 2016. 20 av dessa personer omkom i isrelaterade drunkningsolyckor, det är en ökning med hela 16 personer från 2015.

Under 2016 hade vi det är det högsta antalet isrelaterade olyckor sedan 2005. Samtliga som förolyckats i isolyckorna är män och hälften är 70 år eller äldre. 7 av olyckorna skedde i samband med fiske, 6 av olyckor i samband med skridskoåkning. Majoriteten, 15 stycken, av isolyckorna skedde mellan januari och mars 2016.

En farhåga för 2016 var att en stor del av de nyanlända skulle kunna uppenbara sig i statistiken. Det visade sig glädjande nog inte besannas. Endast två dödsfall till följd av drunkning går att härleda till gruppen nyanlända.

 

Svenska Livräddningssällskapet har en nollvision när det gäller antalet omkomna genom drunkning. Sammanställningen över antalet drunknade har visat på en långsiktig minskning. De 115 drunkningsolyckor som skedde under 2016, är 7 färre än under 2015 då 122 personer omkom.

Sammanställning av drunkningsstatistiken 2016 hittar du här

Drunkningsstatistiken för hela 2016 hittar du här

Ytterligare information:

Mikael Olausson Områdesansvarig säkerhet  08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Karin Brand Generalsekreterare 08-120 102 44 karin.brand@sls.a.se