Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

5 isrelaterade drunkningsolyckor i februari

Svenska Livräddningssällskapets preliminära sammanställning över omkomna visar att 7 personer omkom genom drunkning under februari i år jämfört med 8 personer under februari 2016. Under årets två första månader har totalt 12 personer drunknat jämfört med 16 under samma period förra året.

5 av olyckorna i februari är isrelaterade drunkningsolyckor, en minskning med 1 person mot samma period 2016. För mer information om issäkerhet hänvisar Svenska Livräddningssällskapet till issäkerhet.se

2017 februari 2016
5 is 6
2 övriga 2
7 Totalt 8

 

Samtliga omkomna genom drunkning i februari är män. Utöver antalet omkomna förmodas antalet drunkningstillbud i, på eller vid vatten, vara fyrfaldiga*. Definitionen för drunkning lyder som följer: ”Drunkning är en process som resulterar i syrebrist efter immersion (i ytan)/ submersion (under ytan) i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva, med eller utan skador”

 

* Brenner, R.A (2003). Prevention of drowning in infants, children and adolescents. Pediatrics,

112, 440--445.

Mer statistik hittar ni här

Ytterligare information:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se