Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Livräddnings-drönare implementeras i Sverige, först i Norden

Svenska Livräddningssällskapet är först i norden med att implementera drönare som ett komplement till befintlig strandbevakning vid så kallade ”Search and Rescue, SAR” uppdrag vid drunkningstillbud.

Måndagen den 19 juni börjar bevakningssäsongen på Tylösand som är en av totalt 18 stränder sommaren 2017 som patrulleras av livräddare utbildade av Svenska Livräddningssällskapet. I år kommer bevakningsverksamheten förstärkas med ett nytt verktyg, Livräddnings-Drönare.

Obemannade luftfarkoster, så kallade drönare, har visat sig vid en studie 2016(1) vara synnerligen effektiva. En drönare, kan användas för att hitta personer under ytan vid ett strandbad, sökmetoden med drönare visade sig vara signifikant snabbare än traditionell sökmetod med skallgångskedja. Inom ett 100x100 meter stort sökområde identifierades en övningsdocka efter en mediantid om 25 sekunder och efter fynd hovrade drönaren över platsen, en livräddare kunde ta sig dit och ge inblåsningar efter i snitt 47 sekunder. En majoritet av drunkningar med dödlig utgång inträffar dock sommartid i Sverige då vattnet är varmare och av 137 drunkningar med dödlig utgång år 2014 inträffade 36% enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) vid badplatser(2)

Mediantiden från kollaps till 112-larm i samband med drunkning i Sverige är 3 minuter och tiden från larm till ankomst ambulans 12 minuter. Sammantaget är mediantiden från kollaps till ankomst ambulans 15 minuter, motsvarande mediantid för räddningstjänst; 13 minuter (3,4).

I två uppmärksammade dödsolyckor (den ena under icke bevakad tid) sommaren 2016 omkom bland annat en 25-årig man vid Tylösands havsbad, trots en massiv sökinsats med Räddningsdykare, sjöräddningsenheter och livräddare i vattnet med båtar och skallgångskedja hittades personen inte förrän sjöfartsverkets räddningshelikopter 901 från Säve ankom platsen ca 60 minuter efter larm (5).

I och med att en majoritet drunkningar sker sommartid, ofta vid badplatser och då median-responstiden för räddningstjänst och ambulans överstiger 10 minuter, krävs nya metoder för att snabbare hitta personer under ytan.

 

Etiskt oförsvarbart att inte använda alla tillbuds tänkbara verktyg i strävan att rädda liv.

Implementering sker i samverkan mellan Svenska Livräddningssällskapet, Karolinska Institutet och flygsäkerhetskonsulten Actea. Första fasen har fokuserat på kartläggning och utbildning av fyra huvudinstruktörer. Andra fasen handlar om att utbilda fler piloter samt att öva och testa för att livräddarna ska känna sig 100% säkra inför ett skarpt uppdrag. Utbildningen fokuserar på flygsäkerhet och riskbedömning, allt för att säkerställa en så trygg och effektiv metod som möjligt. Viktigt att poängtera att drönaren endast är ett komplement till redan befintlig verksamhet och kommer med andra ord inte ersätta redan beprövade metoder. Sommaren 2017 ska metoden implementeras och successivt föras in i verksamheten. Tredje och sista fasen fokuserar på att utvärdera metoden, och med samlade erfarenheter föra ut drönaren på samtliga stränder som patrulleras av livräddare utbildade av Svenska Livräddningssällskapet. 

Att så snabbt som möjligt förse en nödställd med flythjälpmedel är första åtgärden man, såväl utbildad livräddare som lekman, ska försöka eftersträva vid ett livsfarligt läge i vattnet enligt ”Drowning Chain of Survival”.

 chain of survival

 

Ytterligare information:

Mikael Olausson, Områdesansvarig Livräddning

Svenska Livräddningssällskapet, 0769-41 14 65, mikael.olausson@sls.a.se

 

Källhänvisning

  1. Claesson A, Svensson L, Nordberg P, Ringh M, Rosenqvist M, Djarv T, Samuelsson J,  Hernborg O, Dahlbom P, Jansson A, Hollenberg J. Drones may be used to save lives in out of hospital cardiac arrest due to drowning. Resuscitation. 2017 Jan pii: S0300-9572(17)30013-8.

 

  1. Swedish lifesaving society, drowning statistics, annual report 2014 (Swedish). http://svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/ drunkningsstatistik/2014. [Accessed 14 March 2017].

 

  1. Claesson A, Svensson L, Silfverstolpe J, Herlitz J. Characteristics and outcome among patients suffering out-of-hospital cardiac arrest due to drowning. Resuscitation 2008;76:381–7.

 

  1. Claesson A, Lindqvist J, Ortenwall P, Herlitz J. Characteristics of lifesaving

from drowning as reported by the Swedish Fire and Rescue Services 1996-2010.

Resuscitation. 2012 Sep;83(9):1072-7.

 SVT nyheter. Stort räddningspådrag vid Tylösand (160731): http://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/stort-raddningspadrag-vid-tylosand