Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Sammanställning av omkomna genom drunkning

under augusti 2017

 

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 5personer mist livetgenom drunkning under augusti i år jämfört med 16 personer under augusti 2016. Det är den lägsta antalet sedan nogranner räkningar började genomföras 1995. Totalt har 71 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 101 under samma period 2016.

 

Totalt antal omkomna till följd av drunkning under juni, juli och augusti 2017 uppgår till 34 personer. Samma period 2016 omkom 56 personer. Snitt för perioden juni till augusti sedan 1995 är 58,7 omkomna till följd av drunkning. För dem åtta första månader 2017 har 71 personer omkommit att jämföras mot snittet sedan 1995 som är 95 personer.

2017 augusti 2016
2 fritidsbåt 5
1 bad 2
2 övriga 9
5 Totalt 16

 

Ytterligare information: Mikael Olausson            0769-411465

 

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

 

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands - exklusive suicid. 

 

Mer drunkningsstatistik klicka här

 

 

                                           

 

 

2017-09-04

Sammanställning av omkomna genom drunkning

under augusti 2017

 

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 5personer mist livetgenom drunkning under augusti i år jämfört med 16 personer under augusti 2016. Det är den lägsta antalet sedan nogranner räkningar började genomföras 1995. Totalt har 71 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 101 under samma period 2016.

 

Totalt antal omkomna till följd av drunkning under juni, juli och augusti 2017 uppgår till 34 personer. Samma period 2016 omkom 56 personer. Snitt för perioden juni till augusti sedan 1995 är 58,7 omkomna till följd av drunkning. För dem åtta första månader 2017 har 71 personer omkommit att jämföras mot snittet sedan 1995 som är 95 personer.

 

                                           2017         augusti         2016     

                                              2           fritidsbåt           5     

                                              1               bad               2          

                                              2             övriga             9            

                                              5              totalt            16                       

 

Sammanställning 1995 – 2017

Antal omkomna genom drunkning under juni - augusti.

 

                                               juni      juli   augusti        juni-         totalt året       totalt hela

                                                                                        augusti      t.o.m. aug             året

1995                                                 20        42        29              91               140                  175

1996                                                 12        16        20              48                 80                  111

1997                                                 12        34        31              77               118                  163

1998                                                 13        24        29              66               111                  154

1999                                                 22        21        12              55               102                  128

2000                                                 13        19        18              50               106                  134

2001                                                 15        24        15              54                 98                  134

2002                                                 14        21        48              83               121                  149

2003                                                 12        37        18              67               115                  134

2004                                                 17        24        21              62               102                  119

2005                                                 11        26          9              46                 80                  107

2006                                                 19        47        14              80               104                  135

2007                                                 18        17        18              53                 83                  103

2008                                                   9        28        11              48                 79                  107

2009                                                   8        18        10              36                 63                     82

2010                                                 14        24          7              45                 59                     79

2011                                                 13        13        14              40                 70                     95

2012                                                   6        21        11              38                 72                     97

2013                                                 14        29        21              64               103                  129

2014                                                 22        39        21              82               112                  137

2015                                                 17        23        35              75                 96                  122

2016                                                 16        24        16              56               101                  115

2017                                                17         12         5                34                 71                       -

                                                                                                                                                (95-16)

Total                                           334       583      495        1350           2186              2709

Snitt                                             14,5      25,3     21,5        58,7           95                   123

               

 

 

 

Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckorna under augusti 2017

 

1/8 Älv, Fritidsbåt, fiske

Kuivakangas, BD-län

Den man i 60-årsåldern från Övertorneå som rapporterades försvunnen i samband med en fisketur vid byn Kuivakangas  i Torneälven den första augusti har påträffats död i vattnet vid  Hedenäset, nära tre mil från den plats han försvann. Anhöriga har underrättas. En rättsmedicinsk undersökning av kroppen ska genomföras men polisen misstänker i nuläget inget brott.

 

4/8 Fritidsbåt, fiske

Vilhelmina, AC-län

En man i 65-års åldern avled i samband med fiske då båten av okänd anledning kapsejsade. Det var två män som var ute och fiskade, den ena räddades svårt medtagen medan den andra återfanns senare efter att ambulanshelikopter påträffade mannen en bit från olycksplatsen.

 

11/8 Hamn, övrigt

Bengtsfors, P-län

En man i 60-årsåldern som hittades i en sjö i Bengtsfors har avlidit. Mannen upptäcktes i vattnet vid en småbåtshamn i fredags och fördes till sjukhus i helikopter. Polisen misstänker inget brott i samband med dödsfallet.

 

21/8 Hav, olycka, övrigt

Borgholm,  H-län

 

Polis och räddningstjänst ryckte under måndagen ut på en drunkning i Borgholm.

Polisen bekräftar att det är den 82-årig kvinna som varit försvunnen sedan söndagen. Anhöriga är underrättade och polisen misstänker inte brott.Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Strax innan klockan 15.30 på måndagen hittades en kropp i vattnet utanför Borgholm och det har nu bekräftats att det var den försvunna 82-åriga kvinnan.

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Strax innan klockan 15.30 på måndagen hittades en kropp i vattnet utanför Borgholm och det har nu bekräftats att det var den försvunna 82-åriga kvinnan.

Viktor Jerner

Viktor Jerner

Kl.15:49, 21 augusti, 2017

Dela på Facebook Dela på Twitter 112
Reaktioner

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Foto: Arkiv

Strax innan klockan 15.30 på måndagen inkom ett larm till SOS om en drunkning i Borgholm.

– Informationen vi fick till oss är att en polishelikopter har sett en kropp ute i vattnet och att kroppen nu är bärgad in till land, berättar Anders Palmgren vid räddningstjänsten på Öland.

Kroppen upptäcktes i anslutning till Sjöstugan vid Barnässtigen och klockan 16.20 på måndagen bekräftade Calle Persson vid polisens ledningscentral att det är den försvunna 82-åriga kvinnan som man har funnit.

Kvinnan anmäldes försvunnen under måndagen och såg senast vid sitt hem i Borgholm på söndagskvällen. Nu har hon alltså hittats avliden, men ingen brottsmisstanke föreligger.

Kvinnans anhöriga har underrättats av polis.

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Strax innan klockan 15.30 på måndagen hittades en kropp i vattnet utanför Borgholm och det har nu bekräftats att det var den försvunna 82-åriga kvinnan.

Viktor Jerner

Viktor Jerner

Kl.15:49, 21 augusti, 2017

Dela på Facebook Dela på Twitter 112
Reaktioner

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Foto: Arkiv

Strax innan klockan 15.30 på måndagen inkom ett larm till SOS om en drunkning i Borgholm.

– Informationen vi fick till oss är att en polishelikopter har sett en kropp ute i vattnet och att kroppen nu är bärgad in till land, berättar Anders Palmgren vid räddningstjänsten på Öland.

Kroppen upptäcktes i anslutning till Sjöstugan vid Barnässtigen och klockan 16.20 på måndagen bekräftade Calle Persson vid polisens ledningscentral att det är den försvunna 82-åriga kvinnan som man har funnit.

Kvinnan anmäldes försvunnen under måndagen och såg senast vid sitt hem i Borgholm på söndagskvällen. Nu har hon alltså hittats avliden, men ingen brottsmisstanke föreligger.

Kvinnans anhöriga har underrättats av polis.

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Strax innan klockan 15.30 på måndagen hittades en kropp i vattnet utanför Borgholm och det har nu bekräftats att det var den försvunna 82-åriga kvinnan.

Viktor Jerner

Viktor Jerner

Kl.15:49, 21 augusti, 2017

Dela på Facebook Dela på Twitter 112
Reaktioner

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Foto: Arkiv

Strax innan klockan 15.30 på måndagen inkom ett larm till SOS om en drunkning i Borgholm.

– Informationen vi fick till oss är att en polishelikopter har sett en kropp ute i vattnet och att kroppen nu är bärgad in till land, berättar Anders Palmgren vid räddningstjänsten på Öland.

Kroppen upptäcktes i anslutning till Sjöstugan vid Barnässtigen och klockan 16.20 på måndagen bekräftade Calle Persson vid polisens ledningscentral att det är den försvunna 82-åriga kvinnan som man har funnit.

Kvinnan anmäldes försvunnen under måndagen och såg senast vid sitt hem i Borgholm på söndagskvällen. Nu har hon alltså hittats avliden, men ingen brottsmisstanke föreligger.

Kvinnans anhöriga har underrättats av polis.

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Strax innan klockan 15.30 på måndagen hittades en kropp i vattnet utanför Borgholm och det har nu bekräftats att det var den försvunna 82-åriga kvinnan.

Viktor Jerner

Viktor Jerner

Kl.15:49, 21 augusti, 2017

Dela på Facebook Dela på Twitter 112
Reaktioner

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Foto: Arkiv

Strax innan klockan 15.30 på måndagen inkom ett larm till SOS om en drunkning i Borgholm.

– Informationen vi fick till oss är att en polishelikopter har sett en kropp ute i vattnet och att kroppen nu är bärgad in till land, berättar Anders Palmgren vid räddningstjänsten på Öland.

Kroppen upptäcktes i anslutning till Sjöstugan vid Barnässtigen och klockan 16.20 på måndagen bekräftade Calle Persson vid polisens ledningscentral att det är den försvunna 82-åriga kvinnan som man har funnit.

Kvinnan anmäldes försvunnen under måndagen och såg senast vid sitt hem i Borgholm på söndagskvällen. Nu har hon alltså hittats avliden, men ingen brottsmisstanke föreligger.

Kvinnans anhöriga har underrättats av polis.

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Strax innan klockan 15.30 på måndagen hittades en kropp i vattnet utanför Borgholm och det har nu bekräftats att det var den försvunna 82-åriga kvinnan.

Viktor Jerner

Viktor Jerner

Kl.15:49, 21 augusti, 2017

Dela på Facebook Dela på Twitter 112
Reaktioner

Kroppen i vattnet var den försvunna 82-åringen

Foto: Arkiv

Strax innan klockan 15.30 på måndagen inkom ett larm till SOS om en drunkning i Borgholm.

– Informationen vi fick till oss är att en polishelikopter har sett en kropp ute i vattnet och att kroppen nu är bärgad in till land, berättar Anders Palmgren vid räddningstjänsten på Öland.

Kroppen upptäcktes i anslutning till Sjöstugan vid Barnässtigen och klockan 16.20 på måndagen bekräftade Calle Persson vid polisens ledningscentral att det är den försvunna 82-åriga kvinnan som man har funnit.

Kvinnan anmäldes försvunnen under måndagen och såg senast vid sitt hem i Borgholm på söndagskvällen. Nu har hon alltså hittats avliden, men ingen brottsmisstanke föreligger.

Kvinnans anhöriga har underrättats av polis.

 

 

24/8 Sjö, bad

Nybro, x-län

En pojke har hittats död i en sjö efter en skolaktivitet i Nybro i Småland. Flera personer hörde pojken ropa på hjälp ute på sjön och försökte undsätta honom, men ingen hann fram i tid. Gymnasiechef på Åkrahällsskolan berättar att pojken skulle simma över Linnéasjön som är drygt 200 meter bred. Flera elever simmade före och andra stod kvar på stranden. Plötsligt ropade pojken på hjälp och då kastade sig en flicka i vattnet och försökte hinna ut till honom men hann inte fram. En annan larmade från stranden.  – Han hittades genom draggning, säger presstalesperson för polisen i region Syd. Anhöriga är underrättade.

 

Ytterligare information: Mikael Olausson            0769-411465

 

Mer information om antalet drunkningar i år per månad samt statistik för tidigare år kan hittas på Svenska Livräddningssällskapets hemsida,

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/drunkningsstatistik

 

* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.

Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.

Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.