Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Preliminär sammanställning av omkomna genom drunkning under Januari 2018

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 14 personer miste livet genom drunkning under januari 2018, vilket är nio fler än under januari 2017 då 5 personer omkom. Det är det högsta antalet under 2000-talet. 2006 var senast det var två siffrigt med 10 personer omkomna. Snittet för referensperioden 2000-2017 ligger på 5 personer som omkommer.
Generellt är det relativt ovanliga olyckor som förekommer men antalet personer som förolyckats i isolyckor är mycket högt med hela 9 omkomna 2018 jämfört med 2 personer 2017. Det är också högt över snittet för den senaste 5 årsperioden som visar på att 4 personer förolyckats i snitt i isolyckor för januari sedan 2014.


Omkomna i isolyckor januari
2018 9
2017 2
2016 5
2015 2
2014 2
Snitt/månad 4

Hela rapporten och mer statistik hittar du här