Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapet på Mässan Träffpunkt Idrott Bad 2018-Badspåret

Den 5-7 mars arrangerades Mässan Träffpunkt Idrott Bad 2018 i Göteborg på Svenska Mässan. Svenska Livräddningssällskapet deltog efter några års frånvaro och i vår monter informerade vi om våra tre verksamhetsområden, Simkunnighet, Livräddning och Säkerhet. En central del i det vi presenterade var våra Utbildningar samt naturligtvis vårt regnbågsfärgade Simborgarmärke.

Vi deltog dessutom i två seminarier, ”Nyanlända utbildas till Simlärare” där Lisa Grinell presenterade projektet som vi driver med hjälp av Allmänna Arvsfonden samt ”Vad och hur ska bygga” där Mikael Olausson talade om, varför har vi byggt badhus och finns det en orsak att fortsätta med det?

Slutligen kan vi glädjande konstatera att vi tillsammans med Svenska Simförbundet vann Träffpunkt Idrotts hederspris med vårt Regnbågsfärgade simborgarmärke. Vi erhöll även Besökarnas pris, där besökarna röstade om vem som skulle vinna. Juryns pris gick till NiceRink.

Motiveringen löd: Svenska Livräddningssällskapet och Svenska Simförbundet tar en gammal tradition och ett starkt varumärke och skapar med enkla medel ett nytt värde och innehåll som tar ställning för och poängterar vikten av alla människors lika värde.

Målet med priset är att uppmärksamma alla de fantastiska innovationer som finns i Sverige och Norden idag, eftersom de kan bidra till en ökad tillgänglighet och förbättring av idrottsanläggningar. Detta i sin tur bidrar till ett friskare och mer integrerat samhälle.

Träffpunkt Idrottsprisets jury, består av representanter från RISE (Research Institutes of Sweden) Idrottens Affärer samt ordförande i Sveriges Fritids-och Kulturchefsförening.