Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapets vattenkunskaper

Njut av våra vatten!

Vi arbetar ideellt med att rädda människor från att mista livet genom drunkning. 
Vårt främsta arbetsredskap är vattenkunskap. Med hjälp av våra ideella kan vi sprida vår kunskap och se till att du kan känna dig trygg i närheten av vatten. Vattenkunskapen finns alltid för dig att ta del av, var rädd om dig när du är i närheten av vatten!

SLS arbetar för att ingen ska drunkna

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, att verka för utbredd kunnighet i livräddning och att propagera för säkerhet vid all verksamhet i anslutning till vatten och isar. Svenska Lifräddningssällskapet bildades 1898, men slogs samman med Simfrämjandet 1973 och bildar det som vi idag benämner som Svenska Livräddningssällskapet. Vi vänder oss till alla, men vi ska i all vår verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.

Hur organisationen är uppbyggd

Svenska Livräddningssällskapet består av 24 självständiga regionförbund och en centralorganisation. Några av regionförbunden har anställd personal men de flesta drivs ideellt av eldsjälar. Under SLS nära dig kan du läsa mer om de olika regionförbunden och hitta det regionförbund som du tillhör.

Ett centralt kansli och tre råd

Den löpande verksamheten hanteras av det centrala kansliet. Där finns generalsekreteraren tillsammans med ekonomi, förlagsverksamhet, marknad, administration, utbildning och medlemshantering. Till kansliets och styrelsens hjälp finns det tre råd; Utbildningsrådet, Säkerhetsrådet och Sport- och ungdomsrådet. Råden är stödjande organ till kansliet och styrelsen. De är specialister inom sina områden och arbetar med att utveckla viktiga frågor som rör hela Svenska Livräddningssällskapet. Råden utses av Svenska Livräddningssällskapets huvudstyrelse.

Årsmötet beslutar

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Vid årsmötet, som arrangeras av ett regionförbund, väljs Svenska Livräddningssällskapets styrelse som leder verksamheten. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju övriga ledamöter.

Läs mer om styrelsen och råden

Hitta ditt regionförbund