Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Vår nollvision

Vi har en lång och gedigen historia bakom oss, och våra förmanande ord och pekpinnar har genom åren räddat många människor från att mista livet genom drunkning. Idag är säkerhet och kunskap fortfarande våra starkaste verktyg för att nå vår vision; noll drunknade, men vårt förhållningssätt till hur vi ska lyckas har förändrats.

Uppmuntra istället för att hindra

För att uppnå vår vision ska vi inte hindra människor från att vistas i närheten av vatten – vi ska istället uppmuntra dem att skaffa den kunskap de behöver för att kunna känna sig trygga. Trygghet skapar frihet!