Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Allmän fakta om statistik och säkerhet

  • 94% av svenska folket anser att barn ska ha rätt till kostnadsfri simundervisning
  • 78 procent av svenska folket anser sig kunna simma enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen: 13 procent har svarat nej och 9 procent svarar vet ej. (2014)
  • I hela världen omkommer varje år cirka 300.000 människor genom drunkning. Det innebär att en person omkommer varannan minut, dygnet runt!
  • I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag.
  • Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år.
  • Det är sedan 2011 inskrivet i skolans läroplan att för att få godkänt i ämnet idrott och hälsa, ska eleven kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg
  • 8,3 procent av eleverna i årskurs 5 är inte simkunniga
  • Svenska Livräddningssällskapet genomför och stöttar över 350 sommarsimskolor varje år
  • Svenska Livräddningssällskapet har bedrivit självskyddskurser, simskolor för vuxna, på uppdrag av MSB sedan 1996