Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Drunkningsstatistik

Statistik över antal omkomna genom drunkning har inget egenvärde. Sammanställningarna måste utvärderas och analyseras för att vi ska veta var våra insatser kommer att kunna göra störst nytta.

Omkomna genom drunkning under 2018
  jan feb mars april maj juni juli aug sep

okt

nov dec totalt
 Fritidsbåt                  
 Bad                  
 Is                  
 Övriga 4                  
 Fartyg                  
 Fiske                  
 Totalt 14                  23
                           
 Män 12                  21 
 Kvinnor                  
 Varav barn* 0/0  0/0  0/0  0/0                   

 * redovisas flickor/pojkar

 
Statistik månadsvis 2018
Klicka på länken för respektive månad nedan så öppnas ett pdf-dokument.
 
Januari Februari Mars April
 
 
Mer detaljerad statistik för tidigare år kan du finna på sidorna 2017 2016 , 2015, 2014 och tidigare statistik.