Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Drunkningsstatistik

Statistik över antal omkomna genom drunkning har inget egenvärde. Sammanställningarna måste utvärderas och analyseras för att vi ska veta var våra insatser kommer att kunna göra störst nytta.

Omkomna genom drunkning under 2017
  jan feb mars april maj juni juli aug sep

okt

nov dec totalt
 Fritidsbåt       18 
 Bad       10
 Is       11 
 Övriga 10        36 
 Fartyg      
 Fiske       2 
 Totalt 11  17  12        77 
                           
 Män 14  10        63
 Kvinnor       10
 Varav barn* 0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  0/1  0/1  0/0        0/4 

 * redovisas flickor/pojkar

 
Statistik månadsvis 2017
Klicka på länken för respektive månad nedan så öppnas ett pdf-dokument.
 
Januari februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September
 
 
Mer detaljerad statistik för tidigare år kan du finna på sidorna 2016 , 2015, 2014 och tidigare statistik.