Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

2015

Omkomna genom drunkning under 2015
  jan feb mars april maj juni juli aug sep

okt

nov dec totalt
 Fritidsbåt 2 1 7 5 11 1 1 0 0 28 
 Bad 3 0 5 11 11 0 0 0  0 30 
 Is 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Övriga 2 3  5 7 13 5 6 4 7 60 
 Fartyg 0 0 0 0  0 0 0 0

 0

                           
 Totalt 7 4 17 23 35 6  7 4 7

122

                           
 Män 5 3 14 17 24 4  6 4 5 100
 Kvinnor 1 0 3 2 5 2 1  0 2 22
 Varav barn* 1/0 0/0  0/0  1/0 0/1  0/0 0/4 1/5 0/0 0/0 0/0 0 3/10

 * redovisas flickor/pojkar

 
Statistik månadsvis 2015
Klicka på länken för respektive månad nedan så öppnas ett word-dokument.
 
Januari  Februari  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Augusti  September  Oktober  November  December
 
Och här kan du ladda ned den sammanfattande statistiken för hela 2015 samt sammanställning för de senaste 10 åren
 
Mer detaljerad statistik för tidigare år kan du finna på sidorna 2014 och tidigare statistik.