Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Drunkningsstatistik

Statistik över antal omkomna genom drunkning har inget egenvärde. Sammanställningarna måste utvärderas och analyseras för att vi ska veta var våra insatser kommer att kunna göra störst nytta.

Omkomna genom drunkning under 2017
  jan feb mars april maj juni juli aug sep

okt

nov dec totalt
 Fritidsbåt 20 
 Bad 10
 Is 11 
 Övriga 10  47 
 Fartyg  0
 Fiske 2 
 Totalt 11  17  12  0  92 
                           
 Män 14  10  75
 Kvinnor 12
 Varav barn* 0/0  0/0  0/0  0/0  0/1  0/1  0/1  0/1  0/0  0/0  0/0  0/0  0/5 

 

* redovisas flickor/pojkar

 
Statistik månadsvis 2017
Klicka på länken för respektive månad nedan så öppnas ett pdf-dokument.
 
Januari februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December  Årsrapport 2017
 
 
Mer detaljerad statistik för tidigare år kan du finna på sidorna 2016 20152014 och tidigare statistik.