Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Med vattenkunskap kan vi vistas tryggt vid vattnet

vattenspegel

Sverige har fler än 96 000 insjöar en lång kuststräcka och otaliga vattendrag. Fantastiska platser för fritid och rekreation. Men det gäller att vi har kunskap och arbetar förebyggande för att vi alla ska kunna vistas tryggt och säkert i, vid och på vatten.

Under de senaste tio åren har 1 058 personer drunknat i Sverige, drygt 100 personer per år. Svenska Livräddningssällskapet arbetar för att minska antalet tillbud och olyckor i samband med vatten och isar. Vi måste hjälpas åt att sprida vattenkunskap för att minska antalet drunknade!

En vattensäker kommun

Enligt lagen om skydd mot olyckor har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. Vi vill hjälpa kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser. Som ett led i detta arbete har SLS tagit fram sex kriterier eller delmoment som var för sig och tillsammans kommer att innebära en ökad vattenkunskap och därmed en ökad vattensäkerhet. Vi kallar detta arbete för En vattensäker kommun.

Sex kriterier för En vattensäker kommun

Sex kriterier för En vattensäker kommun