Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Övrig statistik

Alkohol och bad

Undersökningsresultat "var femte badar med alkohol i blodet motsvarande 2 öl".

 

Här hittar du övrig statistik, både från oss och andra aktörer, som på olika sätt är relevanta för vårt syfte.

Varför drunknar barn?

Varför drunknar barn?

Under 2010 publicerade MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) studien "Varför drunknar barn?". Det är en retrospektiv studie över barn som drunknat i Sverige 1998–2007. Nedan kan du se ett axplock av de fakta som framkommer ur studien och du kan också hämta hem hela studien som en PDF.

  • 20 procent av av de drunknade barnen är förskolebarn som omkommit i närliggande grunda dammar, pooler eller vattendrag.
  • De flesta dödsfallen sker inom 200 meter från hemmet.
  • Drunknade förskolebarn kommer mer än dubbelt så ofta från familj med ensamstående förälder.

Ladda ner hela studien här

Stor studie om drunkningsolyckor

MSB och Karlstads universitet har gjort en omfattande studie av drunkningsolyckor i Sverige de senaste 15 åren. Totalt är det närmare 4000 drunkningstillbud som studerats och resultatet visar bland annat att drunkning fortsatt är den vanligaste dödsolyckan bland små barn.