Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Ett av Svenska Livräddningssällskapets viktigaste mål är att kartlägga hur simkunnigheten ser ut i Sverige (läs mer i våra stadgar). Detta gör vi löpande genom att genomföra undersökningar på svenska folket. Vi har de senaste åren genomfört två mätningar, en 2012 och en 2014