Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Livräddare - pool och hav

Det finns en rad olika utbildningar för att bli livräddare, du börjar med att gå Poollivräddare och sen kan du bygga på kurser efterhand. Många av livräddarna som tävlar i SM och VM har gått flera utbildningar.

Här kan du se vår film hur det är att arbeta som livräddare

 

Våra livräddarutbildningar

Poollivräddare

Om utbildning för poollivräddare

Konsumentverket har fastslagit att:

”de teoretiska kompetenskraven hos badvärd ska minst vara SLS-utbildning poollivräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn-HLR och dokumenterad kunskap i vattenlivräddning”

Efter du har blivit godkänd som poollivräddare kan du arbeta som badvakt på badhus och simhallar.

Förkunskaper:

 • Du ska vara 17 år fyllda.
 • Du ska, utan användning av simglasögon, kunna plocka upp ett föremål från botten vid 2 meters djup.
 • Du ska ha genomfört godkänt prov för kunskapsbeviset Delfinen guld inom 6 månader.
 • Du ska ha simmat 1000 meter varav 200 meter ryggsim inom 12 månader.
 • Du ska kunna ta dig upp ur bassängen från en kant som är minst 30 cm ovanför vattenytan, tre gånger i en följd.
 • Du ska kunna hoppa fothopp ner i vatten från minst 1 meters höjd.
 • Du ska kunna dyka ner i vattnet från en startpall.
 • Du ska vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
 • Medlem i Svenska Livräddningssällskapet

Kursinnehåll:

 • Svenska Livräddningssällskapet som organisation
 • Vattenlivräddning
 • Kundservice
 • Juridiska aspekter
 • Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete
 • Första hjälpen
 • Examination

Kurstid: 40 timmar (1 timma = 60 minuter)

 

Poollivräddareutbildare

Förkunskapskrav

 • Instruktör HLR vuxen, hjärtstartare
 • Instruktör HLR barn
 • SLS Poollivräddare/badvakt
 • Rekommenderad från ditt regionförbund/lokala klubb
 • Praktik i simhall 1 000 timmar

Kursinnehåll

Uppläggning, planering och genomförande av poollivräddarutbildningar
Att hålla och driva kurser
Samarbete med andra organisationer och utbildningsverksamheter t ex det gymnasiala Barn- och fritids programmet
Kursledarens ansvar
Kurstid: 35 timmar

Som poollivräddareutbildare måste du vara personlig medlem i Svenska Livräddningssällskapet och genomgå de av organisationen anordnande fortbildningar för att behålla behörigheten

Isinformatör (Steg 1)

Förkunskapskrav

Deltagit i en isförevisning inom det senaste året.
Praktiserat en gång med en annan isinformatör.
Genomgången HLR-utbildning inom de senaste 6 månaderna samt kunna LABC.
Vara frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
Deltagaren ska kunna uppvisa godkänt intyg för avlagt prov för Guldbojen.
Fyllda 18 år.

Mål
Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha kunskaper om hur man inför grupp förmedlar grundläggande kunskap om is och kallt vatten.

Syfte
Att informera allmänheten hur man vistas på och vid isar på ett säkert sätt.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till: idrottslärare, ledare i föreningar och företag, samt utbildare inom Svenska Livräddningssällskapets regionförbund.

Isinformatörsutbildare (Steg 2)

Förkunskapskrav

Genomfört Isinformatörsutbildning (Steg 1) inom det senaste året.
Genomfört Svenska Livräddningssällskapets Poollivräddar-, Simlärarutbildning eller likvärdig Första Hjälpen-utbildning.
Inläst Isinformatörsutbildarematerialet (Steg 2).
Inläst Isinformatörsmaterialet (Steg 1).
Frisk enligt Svenska Livräddningssällskapets hälsodeklaration.
Praktiserat vid två tillfällen på en Isinformatörsutbildning (Steg 1).
Deltagaren ska kunna visa upp godkänt intyg för avlagt prov för Guldbojen.
Rekommenderad av sitt regionförbund/lokalförening.

Målgrupp

Steg 2-utbildningen vänder sig först och främst till personer i nära kontakt med regionförbunden/lokalföreningarna, förslagsvis till utbildningsansvariga, säkerhetsansvariga eller konsulenter som i sin tur ska utbilda Isinformatörer i Svenska Livräddningssällskapets regionförbund/lokalförening.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna genomföra en utbildning för blivande Isinformatörer, få fördjupad iskunskap samt kunna informera allmänhet och media.

Max antal deltagare på Isinformatörsutbildarutbildningen är 8 st.

Offertutbildningar

Är ni flera på samma arbetsplats som vill gå en utbildning? Då går det bra att beställa offerter på våra utbildningar där utbildare kommer ut till er och genomför utbildningen på plats. Kontakta områdesansvarig simkunnighet annica.karlsson@sls.a.se för utbildningar inom babysim och simlärare eller områdesansvarig livräddning och säkerhet mikael.olausson@sls.a.se för utbildningar inom HLR, Första hjälpen, poollivräddare och ett säkert bad.