Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Hjärt- och lungräddning

Att gå en hjärt- och lungräddningskurs är en gåva till dina medmänniskor. Efter att du blivit godkänd på kursen kan du rädda andras liv i akuta situationer som kan uppstå. När du vet hur du hjälper en annan människa i nöd kan du med stolthet meddela dina nära och kära att de kan känna sig säkra på att du har kunskapen att livrädda. Vi på Svenska Livräddningssällskapet tycker även att du bör ställa krav på människor i din närhet att gå en HLR-kurs, även du kan behövas livräddas. 

Offertutbildningar

Är ni flera på samma arbetsplats som vill gå en utbildning? Då går det bra att beställa offerter på våra utbildningar där utbildare kommer ut till er och genomför utbildningen på plats. Kontakta områdesansvarig simkunnighet annica.karlsson@sls.a.se för utbildningar inom babysim och simlärare eller områdesansvarig livräddning och säkerhet mikael.olausson@sls.a.se för utbildningar inom HLR, Första hjälpen, poollivräddare och ett säkert bad.

 

Hjärt- och lungräddning. Från grundkurs till kvalificerade instruktörsutbildningar

Hjärt- och lungräddning, HLR-hjärtstartare, grundkurs

Deltagare skall efter genomgången kurs säkert känna igen medvetslöshet, andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt-lungräddning

Förkunskapskrav

Inga krav

Kurstid:
4 timmar. HLR 60 minuter DVD-ledd alt. 90 minuter instruktörsledd.
Barn-HLR (3+1 timmar)

Hjärt- och lungräddning, HLR-Hjärtstartare, instruktörskurs

Efter genomgången kurs skall deltagare kunna utbilda i hjärt-lungräddning.

Förkunskapskrav

Genomförd godkänd HLR - Grundkurs

Kursinnehåll

HLR teknik
Övningsattrapper
Organisationskunskap
Pedagogik
Samhällets beredskap mm
Kurstid: 5 timmar

Barn-HLR - Instruktörskurs

Förkunskapskrav

Genomfört godkänd Livräddande första hjälp till barn - Grundkurs

Kursinnehåll

Introduktion
Instruktörshandledning
Pedagogik
Organisationskunskap
Genomgång och rengöring av övningsdockor
Kurstid: 8 timmar

HLR-hjärtstartare - Huvudinstruktörskurs

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna utbilda instruktörer i HLR enligt Cardiologernas utbildningsprogram med SLS tillägg.

Förkunskapskrav

Genomfört godkänd HLR - Instruktörskurs
Varit instruktör vid minimum fyra utbildningstillfällen HLR - Grundkurs
Blivit rekommenderad av ditt länsförbund

Kursinnehåll

Undervisningsträning
Historik
Examination av utbildningsmetodik
Hastigt insjuknande mm
Kurstid: 8 timmar

Barn-HLR - Huvudinstruktör

Förkunskapskrav

Genomfört godkänd Livräddande första hjälp till barn - Instruktörskurs
Genomfört minst 4 kurser
Rekommendation från huvudinstruktör eller länsförbund
Läst in instruktörshandbok och huvudinstruktörsbok

Kursinnehåll

Introduktion
Examination av HLR-teknik
Pedagogisk demonstration - examination
Genomgång av pedagogiska och praktiska synpunkter på huvudinstruktörsrollen
Kurstid: 4 timmar