Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

 Simkunnighet för nyanlända barn och familjer

Simkunnighet för nyanlända är ett 3-års projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Fonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar.  Läs gärna mer på arvsfonden.se 

                                               

 

Vad?
Vårt mål är att målgrupperna ska ha kunskap och information om vatten och simskola för att känna sig säkra i och vid vatten och få lov att njuta av vad Sveriges friluftsliv erbjuder.

När projektet avslutas är vårt mål att:

  • Utbildat nyanlända till vattensäkerhetsambassadörer 
  • Genomföra simskolor för barn och familjer som är nyanlända
  • Alla boenden i Sverige ska få tillgång till informationsmaterial
  • Utbilda 36 nya simlärare samt fortbilda 60 nydiplomerade simlärare
  • Det ska erbjudas ett koncept kring simskola för barnen på boenden, vilket utvecklas under projekttiden

Hur?
Hela projektidén går ut på att vi ska genom teoretisk och praktisk utbildning öka vattensäkerheten och vattenvanan hos målgrupperna. Utbildningen sker med mycket erfarna simlärarutbildare från Svenska Livräddningssällskapet.
För att lyckas, behövs tillgång till simhallar och mötesplatser ute i landet och kontakter med t ex Integrationssamordnare, boendesamordnare, nyanlända som vill utbilda sig och många andra.

Vem?
Målgrupperna är tre för projektet:

  • nyanlända, då främst barn och ungdomar, men även föräldrar till dessa
  • nyanlända som vill utbilda sig till simlärare
  • Vattensäkerhetsambassadörer

Var?

Projektet riktar sig till hela Sverige. Utbildningarna kommer ske på olika platser under de 3 åren, både praktiskt i simhall och sjö men även teoretiskt.

När?
Utspritt under en 3 års period med start hösten 2017 fram till årsskiftet 2019/2020.

 

Vill ni vara med och samarbeta med oss i detta viktiga projekt och bygga för framtiden, hör av er!

 Camilla Hansen                                            Lisa Grinell

Camilla Hansen                                                       Lisa Grinell
Projektledare                                                            Utbildning
Tel 08-120 102 48                                                    Tel 08-120 102 54
E-post camilla.hansen@sls.a.se                           E-post lisa.grinell@sls.a.se